SKŁAD ZARZĄDU:

  PREZES Zboralski Benon - 600 195 848

  SEKRETARZ Klauza Krzysztof - 725 458 282

  V-ce Prezes d/s lotowych Dubisz Robert - 663 459 952

  V-ce Prezes d/s finansowych Marchwacki Alfred - 697 425 634

  V-ce Prezes d/s gospodarczych Antosik Mirosław - 608 144 028

CZŁONKOWIE:

  Snela Piotr

  Dopierała Waldemar

  Werbiński Jarosław

  Kmieciak Wiesław

 

KOMISJA REWIZYJNA:

  Bartlewicz Radosław

  Nawrocik Tomasz

  Frąckowiak Zenon

  Andrzejak Radosław

  Nowak Tomasz

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA:

  Juskowiak Robert

  Głowiszyn Jan

  Juskowiak Marcin

  Mazur Józef

  Terka Karol