SKŁAD ZARZĄDU:

  PREZES Nowak Roman - 691 394 904

  SEKRETARZ Klauza Krzysztof - 725 458 282

  V-ce Prezes d/s lotowych Dubisz Robert - 663 459 952

  V-ce Prezes d/s finansowych Marchwacki Alfred - 697 425 634

  V-ce prezes d/s gospodarczych Zboralski Benon / Z-ca Prezesa - 600 195 848

CZŁONKOWIE:

  Antosik Mirosław

  Kaczmarek Zbigniew

  Dopierała Waldemar

  Werbiński Jarosław

 

KOMISJA REWIZYJNA:

  Bartlewicz Radosław

  Klemczak Leszek

  Frąckowiak Zenon

  Andrzejak Radosław

  Nowak Tomasz

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA:

  Dopierała Daria

  Głowiszyn Jan

  Juskowiak Marcin

  Mazur Józef

  Kmieciak Wiesław