----------------------------------------------------------------------------------------------

DNIA 19 STYCZNIA 2019 ROKU O GODZINIE 18.00 W POSADOWIE ODBEDZIE SIE ZEBRANIE SEKCJI KROBIA.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DNIA 16 LUTEGO 2019 ROKU O GODZINIE 14.30 W RESTAURACJI DOBRODZIEJ W KRZEMIENIEWIE ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU GOSTYŃ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DODANO PLAN LOTÓW NA 2019 ROK.

----------------------------------------------------------------------------------------------